İstanbul Kimya Endüstrisi

istanbulkimya-logo

İlkelerimiz

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk ve Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

İstanbul Kimya Endüstrisi tüm çalışanlarıyla birlikte faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmak, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübelerimizi en iyi şekilde kullanarak ahlaki değerlerimizi yitirmeden sektörde öncü firma olma vizyonunda ilerlemektedir.

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Politikamızın Tamamını Okuyun

Entegre Yönetim Sistemi

Kalite, çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, yürürlükte olan iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili mevzuatın yanı sıra, üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara, iş kolumuzla ilgili tüm yasal şartlara, müşteri şartlarına, kalite, çevre yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymaktayız.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamızın Tamamını Okuyun

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Gizlilik

Müşterileri, çalışan ve çalıştığımız kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterir, bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde paylaşırız.

Sorumluluk

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşteri, çalışan, hissedar, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Sağlık ve Güvenlik

Çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlarız.

Eşitlikçi Yaklaşım

İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir.

Geri Bildirim

Çalışanlar öneri, dilek ve şikayet kutularına görüş, istek, şikayet ve önerilerini atabilir ve bunlar yönetim tarafından değerlendirilerek gerekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici çalışmalar yapılır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

— Tamamını görüntüleyin